หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา
วัดทุ่งอ้ายโห้
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนิคมพัฒนา
1
2
3
 
 


นายภัทร ใจเอม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา
 
 


นางอนุ ทองเครือ
นักวิชการศึกษาชำนาญการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา


นางสาวเฟื่องฉัตร จันทร์ฉนวน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นางรัชชนก กุลคำ
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวสายใจ ทิมทอง
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวสุชาดา ไม้กร่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวสุภาวดี อำไพพิศ
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวเจริญ คล้ายทอง
ผู้ดูแลเด็ก