หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา
นายสมบัติ จิตพินิจ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา
วัดทุ่งอ้ายโห้
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนิคมพัฒนา
1
2
3
 
 


นายต่อศักดิ์ หรสาตร์
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา
โทร : 087-7290099
 
 


นางสาวมยุรี เมืองแก่น
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 095-6471396


นายคมเพ็ชร วงษ์หล่ำ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โทร : 088-7637268


นางรัชชนก กุลคำ
ครู (คศ.1)
โทร : 093-1385825


นางสาวสายใจ ทิมทอง
ครู (คศ.1)
โทร : 087-3070077


นางสาวสุชาดา ไม้กร่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 085-2734174


นางสาวสุภาวดี อำไพพิศ
ผู้ดูแลเด็ก
โทร : 092-0436136


นางสาวเจริญ คล้ายทอง
ผู้ดูแลเด็ก
โทร : 081-4585675