หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล นิคมพัฒนา ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา
นายสมบัติ จิตพินิจ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา
วัดทุ่งอ้ายโห้
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนิคมพัฒนา
1
2
3
 
 
 
 
 
การพัฒนางานด้านสวัสดิการสังคม
   
การพัฒนาการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
   
การพัฒนาและเสริมสร้างสุขภาพอนามัยของประชาชน
   
การพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการ และกีฬา
   
การสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การรักษาความสงบเรียบร้อย และการบรรเทาสาธารณภัย
 
 
 
 
การพัฒนาระบบการเมืองท้องถิ่น
   
การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
   
การพัฒนาองค์กรสู่ระบบมาตรฐานสากล
   
การพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยี
   
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
 
 
 
 
การส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา
   
การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมประเพณี
   
การปลูกฝังค่านิยมทางด้านคุณธรรม และจริยธรรม