หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา
วัดทุ่งอ้ายโห้
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนิคมพัฒนา
1
2
3
 
 
 

อยู่ในการควบคุมดูแลของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอบางระกำ โดยมีการไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้าน
 
 

ประปา จำนวน 10 แห่ง
 

การสื่อสาร/โทรคมนาคม ภายในตำบลนิคมพัฒนามี ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข จำนวน 1 แห่ง และมีตู้โทรศัพท์สาธารณะภายในตำบล จำนวน 12 แห่ง โทรศัพท์พื้นฐานหรือโทรศัพท์บ้านยังไม่ครบทุกครัวเรือน
 
 

ปั้มน้ำมันและก๊าซ จำนวน 6 แห่ง

โรงสี จำนวน 5 แห่ง